Barn, ungdom och familj

Det är dina föräldrars uppgift att se till att du mår bra. I lagen står det bland annat att alla barn har rätt till trygghet och en bra uppfostran. Alla barns ska respekteras och inte på något sätt kränkas.

Alla barn som är 0-18 år ska få möjlighet till stöd och skydd av Socialtjänsten i svåra situationer. Socialtjänsten arbetar särskilt med barn som inte har det bra och för att problem inte ska uppstå eller förvärras.