Stöd vid funktionsnedsättning

Sektor Stöd och Omsorgs verksamhet omfattar insatser enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS), Socialtjänstlagen (SoL) och Hälso-och sjukvårdslagen (HSL). Du som har rätt till insats enligt lagstiftningen kan vända dig till oss för biståndsbedömning.

Sektor Stöd och Omsorgs målsättning är att insatserna skall ge anpassat stöd som ökar möjligheten till ett självständigt liv.