Personlig assistans

Du som har stora funktionsnedsättningar och behöver hjälp för att klara vardagen kan ha rätt till personlig assistans. Det innebär att assistenter är med dig under dagen eller hela dygnet och hjälper dig med dina grundläggande behov. Stödet utformas efter dina behov och ges av ett begränsat antal personer.

Du väljer själv vem som ska utföra assistansen, till exempel Valdemarsviks kommun eller ett privat företag. Du kan även få ekonomiskt stöd och själv stå som arbetsgivare för dina assistenter. Oavsett vilken form du väljer har du alltid rätt att bestämma när, hur och vem du får stöd av.

För att bli beviljad personlig assistans ska du tillhöra någon av nedanstående tre personkretsar:

  1. Personer med utvecklingsstörning och personer med autism eller autismliknande tillstånd.
  2. Personer med betydande och bestående begåvningsmässig funktionsnedsättning efter hjärnskada i vuxen ålder, föranledd av yttre våld eller kroppslig sjukdom.
  3. Personer med annan varaktig fysisk eller psykisk funktionsnedsättning, som uppenbart inte beror på normalt åldrande, om den/de är stora och förorsakar betydande svårigheter i den dagliga livsföringen och därmed ett omfattande behov av stöd och service.

Så ansöker du

För att ansöka om personlig assistans hos våra biståndshandläggare.

Personlig assistans ingår i lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS och ges till personer som är under 65 år. Du kan ansöka om personlig assistans genom att fylla i blanketten för ansökan om insatser enligt LSS (pdf, 219 kb). Handläggaren påbörjar sedan skyndsamt en utredning av din situation och beslutar om du har rätt till personlig assistans.

Är du missnöjd med beslutet kan du överklaga det till Förvaltningsrätten. Lämna din överklagan till vård- och omsorgsförvaltningen inom tre veckor från den dag du fick ta del av beslutet. Du måste bland annat beskriva varför du tycker att beslutet ska ändras. Mer information om hur du gör för att överklaga framgår av beslutet.

Om du har behov av hjälp mer än 20 timmar i veckan ska du vända dig till Försäkringskassan för att ansöka om personlig assistans.