Tillsyn

Tillsyn

I Valdemarsviks kommun finns det tre olika former av tillsyn. Det är tillsyn via telefon, trygghetskamera och vid särskilda behov kan tillsyn ske via fysiskt besök. I denna folder kan du läsa mer om de alternativ som finns. Beslut om tillsyn får du via biståndshandläggaren som ett beslut om hemtjänst. Vilken tillsynsform som är mest lämplig och möjlig är det enhetschef för hemtjänsten som avgör. Utifrån det upprättas en genomförandeplan som beskriver hur tillsynen ska gå till.

Telefon

Vid tillsyn via telefonen så ringer personalen från hemtjänsten till dig för att höra att allt är som det ska. Om du inte skulle svara då de ringer så ringer de igen. Om vi inte får något svar alls så åker hemtjänstpersonalen hem till dig för att se vad som hänt.

Trygghetskamera

Vid tillsyn via trygghetskamera så installeras en kamera i din bostad. Kameran används bara vid i förväg bestämda tidpunkter. Trygghetskamera kan vara en utmärkt tillsynsform för dig som t ex behöver tillsyn på natten. På så vis störs sömnen inte alls av tillsynen och du kan sova i lugn och ro. Kameran ser i mörkret och monteras i din bostad. Om tillsynen ska ske nattetid så placeras den så att din sovplats syns. Tillsynen utförs av hemtjänstpersonal med särskild behörighet för detta. Detta gör de via en dator eller surfplatta som finns på hemtjänsten kontor. Kameran är bara aktiv den tid som är överenskommet med dig. Om personalen vid tillsynen ser att det finns behov av ett personligt besök hos dig så sker ett hembesök. Hur en sådan eventuell situation ska hanteras bestäms också tillsammans med dig. Kamerabilden från tillsynen kan inte sparas och inga ljud förmedlas via kameran.

Besök

Om det av någon anledning inte är lämpligt eller möjligt att använda telefon eller trygghetskamera för tillsyn så kan du få tillsyn via besök från hemtjänstens personal. Vid dessa besök utförs inga hjälpinsatser utan består bara av en tillsyn för att se allt är som det ska.

Tillsyn