Anhörigstöd

Är du delaktig i eller ensam står för vård och omsorg av en närstående? En närstående som är sjuk eller har någon funktionsnedsättning? Då kan anhörigstöd vara något för dig. Anhörigstöd kan ge dig stöd och avlastning i vardagen. Det är bara du som vet vad du skulle behöva för att bättre orka med dig själv och din närstående.

Vad kan du få för stöd?

Målsättningen med anhörigstöd är att ge dig som anhörig en ökad livskvalitet och din närstående trygghet.

  • Samtal, någon som lyssnar och svarar på dina frågor och funderingar.
  • Att träffas i grupp. Med en ledare och med innehåll som varierar utifrån dina och övriga deltagares önskemål. Men som framförallt handlar om att träffa andra med ungefär samma förhållanden och tillsammans få ökad kunskap och förståelse om den situation du och ni befinner er i. Tystnadslöfte avges inom gruppen.
  • Dagverksamhet. Din närstående vistas då på vardagar i en verksamhet anpassad efter dennes behov. Hur ofta och hur länge bestäms efter era önskemål.
  • Avlösning i hemmet. Personal från hemtjänsten kommer kommer då till er och vårdar/finns till hands för din närstående medan du gör något på egen hand.
  • Avlastningsplats. Din närstående vistas då på något äldreboende under en tidsbestämd period (oftast en vecka). Detta kan vara en särskild lösning vid enstaka tillfällen eller planeras som regelbundna perioder av avlastning.

Hur får jag anhörigstöd?

Kontakta kommunens anhörigstöd så lotsas du vidare.
Biståndshandläggare utreder och beslutar om vissa av insatserna enligt Socialtjänstlagen.

Se kontaktuppgifter i rutan ”Kontakt” på denna sida. Där finns även några länkar som kan vara till nytta för dig som anhörig.