Psykisk ohälsa

Psykisk ohälsa har ökat i Sverige. Höga sjukskrivningstal och den ökade efterfrågan på vård för psykisk ohälsa visar det tydligt. Fler människor upplever sitt arbete som stressigt och psykiskt ansträngande. Psykisk ohälsa ökar även bland ungdomar i Sverige, särskilt bland unga flickor och äldre. Många känner sig stressade och har ofta huvudvärk, ångest och sömnbesvär. Psykisk ohälsa hos barn och unga kan i många fall vara ett stort hinder i barns och ungas personliga utveckling och deras möjligheter till etablering i samhället.

Flicka i solnedgång

Suicid

Ibland kan livet upplevas som ett mörker utan någon som helst ljusning och självmord känns som den enda utvägen. Bakom en självmordshandling ligger ofta någon form av psykisk ohälsa och/eller missbruk. Även kriser av olika slag kan vara en utlösande faktor. Den som har gjort ett självmordsförsök löper större risk för att till slut ta sitt liv. Därför ska man ta alla självmordsförsök på största allvar. Att samtala om självmord och att våga fråga en person som går i dessa tankar kan rädda liv.

År 2021 tog 1505 personer sitt liv, vilket innebär fyra människoliv om dagen. Minst 15 000 personer gör självmordsförsök varje år. De flesta som tar sitt liv är män.

Våga fråga

Att fråga om självmord innebär inte att man ”väcker den björn som sover”. Genom att fråga visar du omtanke, att du bryr dig om och att du ser. De allra flesta som överväger självmord går att hjälpa och vill inte dö, men ser just då ingen annan väg ut ur lidandet. Små insatser från personer runt omkring kan göra stor skillnad för den som mår dåligt. Så våga fråga!

Stödorganisationen Suicid zeros tips för att våga fråga:

 • Ta din oro på allvar – alla tidpunkter är bra tidpunkter
 • Använd din magkänsla
 • Våga fråga. Tex:
  ”Du verkar inte varit dig själv på sistone, hur mår du? Hur illa är det?”
  ”Har du tankar på att ta ditt liv”
  ”Om jag var i din situation skulle jag må dåligt, hur är det för dig? Ska vi ta en kaffe eller promenad och prata lite?”.
  Läs mer om hur du kan stötta någon som mår dåligt på Suicid zeros hemsida.

Har du självmordstankar?

Livet går upp och ned för oss alla. Känns det i perioder hopplöst eller meningslöst så är det viktigt att komma ihåg att det alltid finns hjälp och stöd att få. Om du har återkommande tankar på att ta ditt liv, är det viktigt att inte hålla tankarna för sig själv. När man har det tufft kan det vara lätt att dra sig undan i tron om att man måste lösa sina problem på egen hand – men genom att våga berätta för någon hur man mår så kan det ofta vara första steget till att förändra situationen. Våga be om hjälp och berätta för någon i din närhet om dina tankar och hur du mår (tex från Suicid zero).

Stöd och hjälp

Här på sidan kan du ladda ner en broschyr som innehåller kontaktuppgifter till olika verksamheter och stödorganisationer som finns att tillgå för personer som lider av psykisk ohälsa eller suicid (eller har någon drabbad i sin närhet).