Kommunal hälso- och sjukvård

Valdemarsviks kommun har sedan 20 januari 2014 ansvar för att erbjuda en god hälso- och sjukvård inom de områden kommunen ansvarar. Dessa områden är bland annat:

  • personer i särskilda boendeformer samt bostäder med särskild service
  • personer under vistelsetiden vid biståndsbedömd dagverksamhet och daglig verksamhet enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS
  • har beslut om kommunal hälso- och sjukvård i hemmet

Mer information om kommunens hemsjukvård hittar du på sidan Hemsjukvård.