Dagverksamhet för personer med demenssjukdom

Om du eller någon anhörig har drabbats av demenssjukdom och bor hemma finns möjlighet att delta i dagverksamhet. Vår målsättning med verksamheten är att ge dig som deltar en meningsfull sysselsättning tillsammans med andra. Dagverksamheten kan också vara ett stöd och avlastning för dig som är anhörig.

Dagverksamheten bedrivs på Ängvägen 3 vid Loviseberg. Vi har trivsamma lokaler där vi har försökt efterlikna en lugn hemmamiljö. Vi har även en fin utemiljö till vårt förfogande.

Ansökan om deltagande i dagverksamheten görs hos biståndshandläggare. Se kontaktuppgifter till höger. Till höger finns även några länkar som kan vara av nytta för dig som anhörig.

Öppettider

Verksamheten är öppen måndagar, onsdagar, torsdagar och fredagar. Vill du komma i kontakt med personal på dagverksamheten så går det bra att ringa direkt på 0123- 193 27.

Kafé Gärna

På Kafé Gärna har ni tillfälle att ställa frågor om demenssjukdomar eller annat som hör till området.
Kort information om demensrelaterade frågor ges vid varje tillfälle.

Välkommen att under trevliga, avslappnade former umgås med andra i er situation samt ta en enkel fika hälsar demensteamet i Valdemarsviks kommun.

Se öppettider till höger.