Demenssjukdom

Demens är ett samlingsnamn och en diagnos för en rad symtom som beror på skador i hjärnan. Det kan yttra sig på olika sätt beroende på vilka delar av hjärnan som drabbas. Vanligen försämras minnet och förmågan att planera och genomföra vardagliga sysslor.

Sammantaget leder symtomen till att personen har svårt att klara sin tillvaro utan stöd från omgivningen. Språk, tidsuppfattning och orienteringsförmåga är andra så kallade kognitiva förmågor som påverkas negativt. Även oro, nedstämdhet och beteendeförändringar kan tillhöra sjukdomsbilden.

I Valdemarsvik finns ett demensteam som samverkar med professioner i och utanför kommunen.
Demensteamets uppdrag är att vara ett stöd till personer med demenssjukdom och dess anhöriga och närstående, samt att vara ett övergripande stöd till personal som arbetar med vård och omsorgsverksamhet.

Har du behov av att prata eller har frågor om demens är du välkommen att ringa
070-6014377, vardagar.