Fallolyckor

Fallolyckor bland äldre är ett folkhälsoproblem som orsakar stora kostnader och lidanden, både för individen och samhället. Varje år skadas 70 000 människor så allvarligt i fallolyckor att de måste läggas in på sjukhus och fler än 1000 personer dör.

Vad är fallolyckor?

En fallolycka är en händelse som leder till att en person oavsiktligt landar på marken eller golvet. Äldre personer är skörare än yngre personer och drabbas därför hårdare vid fall. Fall kan ge allvarliga fysiska skador men kan också ge:

 • psykologiska problem, såsom fallrädsla och minskat självförtroende
 • svårigheter att röra sig som kan leda till isolering och depression
 • ökat beroende av andra
 • infektioner och blåmärken

Vem drabbas?

Oftast drabbas äldre personer. Fallrisken ökar med åldern på grund av svagare muskler, sämre balans, sjukdomar samt syn- och hörselnedsättning. Andra riskfaktorer är läkemedelsanvändning och låg kroppsvikt till följd av undernäring. De allra flesta som faller är 80 år och äldre, men sanningen är att alla kan falla. Fallskador är betydligt vanligare bland kvinnor än män.

Vad orsakar fallolyckor?

Det är oftast äldre personer faller, detta bland annat på grund av:

 • gångsvårigheter och rörlighetssvårigheter
 • låg kroppsvikt
 • dålig syn
 • faror i miljön
 • dålig balans
 • läkemedel som påverkar balansen

Hur kan fall förebyggas?

Fallolyckor hos äldre personer kan förebyggas genom att:

 • motionera regelbundet (Forskning visar att motionera eller att röra på sig så lite som 20 minuter om dagen har en stor effekt på att minska risken för fraktur vid fall)
 • äta varierad och lagad mat
 • dricka ofta
 • säkra hemmet

Fler enkla tips finns i Socialstyrelsens broschyr Tips och råd för att förhindra fallolyckor.