Trygghetslarm

Trygghetslarm är till för att skapa trygghet utifrån var och ens behov. Du vet att någon svarar om du trycker på knappen. Du kan behöva ett trygghetslarm för att få hjälp om du till exempel ramlar eller blir akut sjuk.

Att tänka på är att larmet ska användas om du är i akut behov av hjälp. Behöver du kontakt med ordinarie personal och det inte är akut ringer du till hemtjänsten.

Detta händer när du larmar

När du trycker på larm knappen ringer trygghetstelefonen upp Tunstalls Trygghetscentral i Örebro. Där finns personal som tar emot ditt larm och kan hjälpa dig. Trygghetscentralen kontaktar då din hemtjänstenhet som vid behov kommer hem till dig. För att kunna hjälpa dig på bästa sätt har de uppgifter och telefonnummer till din hemtjänstgrupp.

Avgift för trygghetslarm

Kostnaden för att få ett trygghetslarm varierar beroende på betalningsförmåga. När installationen av larmet är gjort så kommer man få en inkomstförfrågan med information hem i postlådan. Avgiften debiteras per månad.

Övrigt om larmet

Alla larm är digitala d.v.s. de går över mobilnätet. Man behöver inte ha någon fast telefon för att ha ett trygghetslarm. Vid eventuella strömavbrott så fungerar larmet ändå då de även går på batteri ett dygn, sedan laddas de upp igen när strömmen kommer åter. Ett trygghetslarm räcker enbart inomhus, man kan inte garantera att det fungerar i t ex trädgården eller till postlådan. Alla trygghetslarm kontrolleras att de fungerar dagligen men ändå vill man att ett provlarm sker 1 gång i månaden.

Nyckelfri hemtjänst

När man får beviljat trygghetslarm och/eller hemtjänst så får man ett elektroniskt vred installerat på sin ytterdörr. Det är för att hemtjänsten ej ska behöva hantera några nycklar samt att man ibland kan komma in lite fortare vid ett eventuellt larm då man inte behöver åka till någon lokal och hämta nyckel. Personalen låser upp med en mobiltelefon som är kopplad till vredet. Det syns ej på utsidan av dörren att vred finns och det är bara hemtjänst och hemsjukvården som kan öppna med mobiltelefon. Anhöriga samt den som bor i lägenhet/hus öppnar och låser med sin nyckel precis som vanligt.

Trygghetslarm och elektroniska vred installeras av personal från kommunens hemtjänst. Personalen har id-kort så de kan påvisa att de kommer från hemtjänsten. Man gör ingen åverkan på dörren när vred installeras, den dagen som vredet ska tas bort så kommer det inte att synas att det funnits vred där tidigare. Vid äldre lås kan det vara så att låssmed behöver komma och sätta dit ett annat lås. Det bekostar kommunen. Det alltid med någon personal från hemtjänst om låssmed behöver komma.

Larm och vred installeras inte om man inte kan lämna någon nyckel till hemtjänsten. Det är en säkerhet om vredet ej skulle fungera.

Tillsyn med telefon, trygghetskamera eller besök