Strömavbrott

Vid större elavbrott påverkas inte bara belysningen och elektriska apparater i hemmet, utan i vissa fall även värme, vatten, telefoni och datakommunikation. Här hittar du information om vad du bör tänka på vid större strömavbrott.

Bra att tänka på vid strömavbrott:

 • Kontrollera om någon säkring eller jordfelsbrytare har löst ut i ditt proppskåp. Om omgivningen inte heller har el beror detta på ett större elavbrott. Kontakta då din elleverantör.
 • Tänk på att aldrig själv försöka koppla in eller utföra elrelaterade jobb för att få strömmen åter.
 • Lyssna på Sveriges Radio P4. Vid större elavbrott informerar kommunen, räddningstjänsten och elnätsföretagen om hur drabbade kan få hjälp.
 • Det är bra att ha en batteridriven eller solcellsdriven radio och extra batterier till hands. Du kan också lyssna på bilradion. (Tänk dock på att inte köra slut på bilbatteriet, kan vara bra att passa på att lyssna på radion när man kör). Frekvenstabeller för Sveriges Radio hittar du här.
 • Ha ficklampor och reservbatterier hemma och lättillgängliga.
 • Det är bra att ha nödladdare till mobiler, surfplattor och andra enheter (powerbank).
 • Stearinljus och värmeljus ger värme, men se upp med brandfaran och tänk på ventilationen. Det finns också värmekuddar som kan ge värme i ett par timmar (finns i fritidsbutiker).
 • Vid längre elavbrott bör du tappa upp vatten i flaskor, kastruller och andra behållare eftersom vattnet kan sluta rinna i kranen.
 • Värmen kan försvinna i din bostad om du använder elburen värme eller fjärrvärme. Avdela ett rum där familjen vistas så bevarar ni värmen längre.
 • Om många hushåll har hög elförbrukning när elen kommer tillbaka utsätts elnätet för överbelastning. Då kan det bli obalans i hela systemet och bli avbrott igen. Dra därför inte på all el och värme på en gång.
 • Ta reda på var närmaste brandstation finns. Elavbrott kan leda till teleavbrott och svårigheter att nå 112. På brandstationen kan du få hjälp att larma.

Orsaker till elavbrott

Elavbrott är vanliga och kan inträffa året om. De flesta elavbrotten orsakas av extremt väder, till exempel storm, åska eller kraftigt snöfall.

Väder

Elavbrott kan uppstå när det exempelvis stormar eller faller stora mängder snö. Starka vindar som fäller träd eller blåser ner stora grenar över elledningarna kan också orsaka strömavbrott. Sommartid är den vanligaste störningsorsaken att blixten slår ner i ledningar eller annan teknisk utrustning. Blixtnedslaget skapar onormala spänningar som kan slå sönder säkringar och annan teknik. Det är mycket viktigt att aldrig gå nära en nedfallen elledning efter en storm, eftersom detta är förenat med livsfara. Tänk också på att inte heller röja stormfälld skog som ligger nära elledningar.

Tekniska fel

Elavbrott kan orsakas av tekniska fel i exempelvis ett ställverk. Vid sträng kyla kan elnätet bli för högt belastat. Då finns det risk för att säkringar i kabelskåp och nätstationer går, vilket leder till elavbrott.

Effektbrist

Effektbrist innebär att elen inte räcker till, exempelvis under mycket kalla vinterdagar när elförbrukningen är hög. Svenska kraftnät kan beordra elnätsföretagen att koppla från elanvändare om en situation med effektbrist har uppstått. Stora delar av det svenska elsystemet kan vid extrema fall kopplas ner. Det kallas manuell frånkoppling (MFK) och är en sista utväg då effektbrist hotar.

Medveten handling

Terrorism, sabotage och vandalism kan också rikta sig mot elförsörjningen. Angrepp på kraftledningsnätet kan leda till stora störningar och avbrott i elförsörjningen.

Informationen kommer från Energimyndigheten, EON, Vattenfall, Fortum, Civilförsvarsförbundet, Kraftringen energi, Tekniska verken och Energiföretagen Sverige.

Så gör du om det blir strömavbrott