Vanliga frågor och svar

Nedan finner ni de frågor och svar på ofta förekommande frågor avseende personuppgiftshantering.