Valdemarsviks kommuns logotyp
Verktyg
Du är här: Stöd & Omsorg / Stöd- och omsorg / Äldreomsorg

Äldreomsorg

Äldre par

Kommunen har ansvar för att du som är äldre får den hjälp  och stöd du behöver i form av omvårdnad och stöd i ditt boende. För vissa hjälpinsatser behöver du göra en ansökan. Det gäller till exempel om du har behov av

  • hemtjänst
  • särskilt boende
  • korttidsvistelse på ett boende
  • avlösning för anhöriga

Ansökan kan göras muntligen eller skriftligen hos biståndshandläggare. Biståndshandläggaren utreder behovet och beslutar om insatsen enligt Socialtjänstlagen.

Arbeta inom hemtjänsten?

Vill du arbeta inom hemtjänsten är du välkommen med ansökan med CV. Skicka ansökan via vanlig post till: Valdemarsviks kommun, Bemanningsenheten, 615 80 Valdemarsvik eller skicka e-post till: bemanningsenheten@valdemarsvik.se

Sidan uppdaterad den 2 maj 2017 Skicka kommentar

Kontakt

  • Biståndshandläggare Siv Karlsson Telefon 0123-192 74
  • -----------------------------------------
  • Biståndshandläggare Eva-Karin Pettersson Telefon 0123-191 32

Broschyrer/Dokument

Valdemarsviks Kommun 615 80 VALDEMARSVIKTel: 0123-191 00Fax: 0123-191 04

Besöksadress: Storgatan 37. Skicka E-post till kommunen: