Daglig verksamhet

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) ger människor med vissa funktionshinder rätt till olika former av stöd. Målet är att den enskilde ska få möjlighet att leva som andra.

Vad är daglig verksamhet?
Daglig verksamhet är en sysselsättning för dig som inte har något arbete eller studerar. Du kan få sysselsättning i grupp eller enskilt. Daglig verksamhet finns bara på vardagar. 

Vem kan få daglig verksamhet?
Daglig verksamhet är till för personer i yrkesverksam ålder som har ett funktionshinder.

Hur får jag daglig verksamhet?
Du ansöker om daglig verksamhet hos LSS-handläggare.