Arbetslivskonsulent

Arbetslivskonsulent är en verksamhet som vänder sig till dig som har en funktionsvariation och har fått ett beslut om daglig verksamhet.

Arbetslivskonsulenten hjälper dig att hitta en meningsfull sysselsättning eller arbete utifrån dina förutsättningar.

Du får berätta vad du skulle vilja ha för sysselsättning, vad du har för mål och drömmar inför framtiden. Vi försöker sedan att hitta en arbetsplats som passar för dig.

Vill du veta mer är du välkommen att höra av dig för ett första möte.