Serviceteamet

När du är på Serviceteamet arbetar du efter din förmåga, i din egen takt och sysselsättningsgraden anpassas efter vad du vill och orkar. Du har ett individuellt schema som utformas med text eller bilder beroende på vad som är bäst för dig.

Serviceteamet utför olika arbetsuppgifter samt smörgåsbeställningar internt inom kommunen, men tar även emot beställningar på industriella legoarbeten från olika lokala företag.

På serviceteamet varvas arbetet med friskvård i olika former.

Målet är att du ska vara delaktig och bli så självständig som möjligt.