Boendestöd

Boendestöd vänder sig till de personer som är över 18 år och har psykiska och sociala svårigheter. Stöd i eget boende finns till för att stötta personer i det dagliga livet.

Insatser som beviljas kan till exempel vara:

  • Motivationssamtal vid en depression.
  • Stöd vid rehabilitering efter en sjukhusvistelse, som t.ex. med promenader och att få tillbaka de dagliga rutinerna.
  • Stöd med det egna boendet, att få en struktur och ordning i sitt hem/boende.
  • Stöd i att skapa struktur för städning, tvätt, hygien och planeringen av mat och inköp.
  • Vi hjälper Dig med dina kontakter med myndigheter,
  • Stöd i att hålla kontakt med Gode män, anhöriga och sjukvård
  • Vi vill att man ska klara av möten med andra människor och få en möjlighet att komma ut i förenings-livet och i ev. andra sysselsättningar.

Vi vill stödja dig att bryta den sociala isoleringen och stärka din självkänsla.
Målet är att du genom vårt stöd ska klara av så mycket som möjligt själv så att insatsen kan avslutas.

Man ansöker om stödet hos biståndshandläggaren.