Aktivitetshuset Änggården

Aktivitetshuset Änggården är en dagverksamhet som riktar sig till personer med psykisk ohälsa med varierande diagnoser. Det är en plats dit man kan komma för att få struktur på dagen och ha en meningsfull sysselsättning. För att få komma hit måste man ansöka om insatsen daglig verksamhet till biståndshandläggaren.

På Änggården vi gör väldigt många olika saker, antingen tillsammans eller individuellt efter dina egna förutsättningar.

Vi lagar vår lunch tillsammans till självkostnadspris.

Ett axplock av aktiviteter:

  • Fysisk aktivitet. Det kan vara allt från promenad till besök på gymmet.
  • Hjälp och stöd vid t ex inköp, bankärenden, läkarbesök osv
  • Delaktighet genom stormöten där alla får komma till tals
  • Vi följer med i vad som händer i samhället genom tidningsläsning och diskussioner.
  • Nutidsorientering där vi tar upp olika ämnen som geografi, politik och samhällsinformation.
  • Vi utför även en del arbetsuppgifter utanför våra egna lokaler.