JK-enheten

På JK-enheten har vi en verkstad där vi gör olika arbeten, bl.a. snickerier och målning, delvis lite egen produktion, som parkbänkar  eller ljusstakar m.m.

JK-enheten arbetar med att skapa ett  sinnenas trädgård  ”Ålunden” där alla kommun invånare och turister ska kunna njuta av.

Ålunden ska bli tillgängligt för alla, en oas för avkoppling och rekreation. Här kan man gå på upptäcktsfärd i trädgårdens olika rum.

När man är på JK-enheten arbetar man efter sin förmåga, i sin egen takt och sysselsättningsgraden anpassas efter vad man orkar med.

Din närvaro och en bra arbetsmiljö skapar en bra arbetsdag, vilket är ett verktyg att nå framåt med.