Daglig verksamhet

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) ger människor med vissa funktionshinder rätt till olika former av stöd. Målet är att den enskilde ska få möjlighet att leva som andra.

Frågor och svar

Daglig verksamhet är en sysselsättning för dig som inte har något arbete eller studerar. Du kan få sysselsättning i grupp eller enskilt. Daglig verksamhet finns bara på vardagar. 

Daglig verksamhet är till för personer i yrkesverksam ålder som har ett funktionshinder.

Du ansöker om daglig verksamhet hos LSS-handläggare. Ring Medborgarservice på 0123-19100 så hjälper de dig vidare.