Loviza

Loviza är en verksamhet som riktar sig till personer inom LSS, som har fått ett beslut om daglig verksamhet. Målet med verksamheten är att du som deltagare ska bli delaktig och självständig. Vi arbetar utifrån KASAM, Känsla av sammanhang. Om behov finns om stöd i sin kommunikation, tillmötesgår vi det genom att använda AKK, Alternativ kompletterande kommunikation.

Vi arbetar med friskvård för sinne och kropp i olika former och använder gärna naturen och samhället som ett instrument i våra olika aktiviteter. Teknik används som ett komplement i verksamheten. Att få skapa och vara kreativ är uppskattat samtidigt som det stärker självförtroendet. Vi säljer våra alster i Turistbyrån. Loviza utför också industriellt legoarbete, ett uppskattat arbete, där man samverkar med andra parter.