Om du drabbas av översvämning

Nedan redovisas en checklista över vad man bör tänka på om man drabbas av källaröversvämning. Vid källaröversvämning under torrväder bör man undersöka servisbrunnen. På så vis kan man
konstatera om översvämningen är orsakad av stopp i fastighetens ledningar eller av stopp i
kommunens ledningar.

Att tänka på för att underlätta utredningsarbetet:

 • Hur kom vattnet in?
 • Vilka åtgärder vidtog du?

Checklista

 • Bryt all elektrisk ström i de översvämmade lokalerna. Se dock till att eventuell
  dräneringspump inte stannar.
 • Flytta om möjligt fuktkänsliga inventarier.
 • Skaffa hjälp med länspumpning.
 • Var noga med hygien efter kontakt med inträngande avloppsvatten.
 • Ring försäkringsbolaget.
 • Ordna hjälp med skadereglering och uttorkning.
 • Anmäl översvämningen till VA-enheten.
 • Eventuella ersättningskrav på VA-enheten måste meddelas skriftligt.

Vart vänder jag mig när jag behöver hjälp?

Akuta störningar under kontorstid kan du anmäla till Medborgarservice, 0123-191 00. Efter kontorstid kan anmälan göras till SOS Alarm, tel 011-14 96 40.

Vid fel på kommunens vatten och avloppsledningar och liknande bör du kontakta:

 • Skadeanmälan (Försäkringsbolagen)
 • Störningar på privata ledningar (VVS-företag), sök kontaktuppgifter på Internet
 • Igensatta rännstensbrunnar dagtid (Gatukontoret) 0123-191 00
 • Länspumpning (Brandkåren) 011-14 96 40 el. 112 (OBS! Endast vid risk för personskada eller
  allvarligt akut hot mot egendom/miljö)