Källaröversvämning

Att få översvämning i sin källare innebär stort obehag och en mängd extra arbete. Den ekonomiska
ersättningen man eventuellt kan få ut från sitt försäkringsbolag eller från VA-huvudmannen uppväger aldrig de olägenheter och skador man drabbas av.

Kommunens VA-enhet lägger ned mycket arbete på att successivt förbättra avloppsnätet. Det går dock aldrig att helt eliminera riskerna för källaröversvämning. Här hittar du information om de vanligaste orsakerna till källaröversvämning och om de förebyggande åtgärder man kan sätta in för att öka skyddet mot översvämning. Vi ger också råd om hur den som drabbas bör agera vid en översvämning. Här hittar du även en ordlista med förklaringar av använda fackuttryck.