Vatten till pool

Om du behöver fylla din pool med vatten, beställ vattenleverans av något företag som utför den tjänsten. Du får inte fylla din pool via det kommunala vattenledningsnätet. Räddningstjänsten levererar inte vatten till pooler.