Återvinningsstationer

Genom att sortera ut dina förpackningar och lämna dessa till återvinning bidrar du till en bättre miljö samtidigt som du hjälper till att hålla nere renhållningstaxan.

Detta avfall kan du lämna på en återvinningsstation

På återvinningsstationerna finns insamlingsbehållare för följande material:

 • Pappersförpackningar/kartong/wellpapp
 • Färgade glasförpackningar
 • Ofärgade glasförpackningar
 • Metallförpackningar
 • Plastförpackningar
 • Tidningar/trycksaker

Din närmsta återvinningsstation

 • Gusum, vid gamla Brandstationen
 • Ringarum, Solgårdsvägen
 • Valdemarsvik, vid före detta Järnvägsstationen
 • Valdemarsvik, Vammar köpcenter
 • Valdemarsvik, Återvinningscentralen

Vid Fyrudden i Gryt, finns insamlingsbehållare för tidningar/trycksaker samt färgat och ofärgat glas.

Kundtjänst för återvinningen – Återvinningsstationerna

Har du frågor om sortering av förpackningar och tidningar kan du kontakta Förpacknings- och tidningsinsamlingens kundtjänst. Det är också till Förpacknings-och tidningsinsamlingens kundtjänst du ska vända dig för att meddela om något behöver åtgärdas på en återvinningsstation, till exempel städning eller tömning.