Entreprenörslista

Nedan följer en lista med exempel på VA-konsulter och entreprenörer inom avlopp- och grävbranschen i Söderköpings kommun och Valdemarsviks kommun med omnejd. Miljökontoret ställer inga krav på att du måste anlita någon av entreprenörerna på listan. Säkerställ att din entreprenör är sakkunnig kring att gräva enskilda avloppsanläggningar.

VA-konsulter

Entreprenörer

S-O Carlsson
Bladgatan 2 D
615 31 Valdemarsvik
Olle: 070-698 86 93, Peter: 070-689 24 02
peteristrand@gmail.com

Tommy Ekström
Gållösa Ekenhill
615 95 Valdemarsvik
0123-125 58, 0702-30 00 02

Forsby Gård
590 98 Edsbruk
Henrik Östersten
070-376 19 70
forsby23@gmail.com
Tobbe Larsson
070-581 78 22

Skäggestad gård
614 92 Söderköping
0121-250 15, 0706-39 22 74

Syntorp Björkbacken
610 40 Gusum
0123-206 01, 0704-95 72 06

Grimstad
614 92 Söderöping
0121-219 58, 0705-33 19 08

Jonas Karlsson
Lilla Liljerum 1
614 92 Söderköping
070- 544 09 31

Sörby Hagaborg
615 75 Ringarum
Lennart: 0708-80 68 89,
Mathias: 0708-80 68 77
012130050@telia.com

Patrik Andersson
Larry Andersson
Gårdeby lilla Roskild
614 95 Söderköping
0708-57 57 33

Christoffer Pettersson
Solberga Grönlöten
614 92 Söderköping
070-687 59 82
bprokeri@gmail.com

Leif Karlsson
Bjärka Talbacken
614 92 Söderköping
0708-92 91 32

Niklas Sääw
Rullerum Stickkärr 2
615 93 Valdemarsvik
070-69 93 357
saawab@hotmail.com

Margaretagatan 37
614 61 Söderköping
0121-354 50, 0121-102 41

Hans Åman
Uddens gård, Gripsholm
605 95 Norrköping
0703-96 45 26

Minireningsverket Aquatec AT
Marcus Carlsson
Liljetorpet
614 96 Östra Ryd
0721-65 16 35
Tajson88@hotmail.com