Återvinningscentralen

Hushåll med renhållningsabonnemang i Valdemarsviks kommun får utan extra kostnad lämna sorterat avfall på återvinningscentralen, dock maximalt 3 kubikmeter per besök. Vid avlämning av större volymer sker betalning genom samma kupongsystem som för verksamheter.

Öppettider
Måndag - Onsdag08.00-16.00
Torsdag08.00-18.00
Fredag08.00-13.00
Helgfria lördagar (jämna veckor)09.00-13.00
Söndagar, helgdagar, och aftnar stängt

Sorteringsramp

Sorteringsrampen består av följande containrar som är uppmärkta med nummer och text:

 1. Tryckt trä
 2. Wellpapp
 3. Metall
 4. Stoppade möbler
 5. Trä
 6. Brännbart
 7. Metall
 8. Gips
 9. Deponi
 10. Brännbart
 11. Trä
 12. Trädgårdsavfall