Avfall

På dessa sidor kan du läsa mer om vår kommunala avfallshantering. Här hittar du även kontaktuppgifter till vår kundservice och öppettider vid vår återvinningscentral vid Bäckadal i Valdemarsvik.

Frågor och svar

 • Villahushåll: varannan vecka
 • Flerfamiljshus, företag och verksamheter: en eller två gånger per vecka
 • Fritidsboende: varannan vecka under vecka 16 – 39.

Du kan ansöka om ändring av intervallet som sopor hämtas. Ansökan om ändrat intervall gör du i våra e-tjänster.

På den här sidan kan du läsa mer om hämtning av hushållsavfall.

På återvinningsstationerna finns insamlingsbehållare för följande material:

 • Pappersförpackningar/kartong/wellpapp
 • Färgade glasförpackningar
 • Ofärgade glasförpackningar
 • Metallförpackningar
 • Plastförpackningar
 • Tidningar/trycksaker

På vår återvinningscentral finns containrar som är uppmärkta med följande nummer och text:

 1. Tryckt trä
 2. Wellpapp
 3. Metall
 4. Stoppade möbler
 5. Trä
 6. Brännbart
 7. Metall
 8. Gips
 9. Deponi
 10. Brännbart
 11. Trä
 12. Trädgårdsavfall

Här ges några exempel på vad som räknas som grovavfall:

 • kasserade möbler
 • emballagematerial
 • barnvagnar, cyklar
 • sparkar, skidor etc
 • trädgårdsmöbler
 • hushållsmaskiner
 • hushållsporslin
 • keramikkrukor
 • tv-apparater, datorer

I Valdemarsviks kommun separerar vi matavfallet från det övriga hushållsavfallet. Matavfallet lägger du i en särskild grön påse som lämnas vid din tunna, men du kan också hämta fler påsar på vår återvinningscentral och på ytterligare några platser runt om i kommunen. Läs mer om Gröna påsen här.