Palliativ Samverkan Östra Östergötland

För att utveckla och skapa goda förutsättningar samverkar LAH Norrköping, LAH, Finspång, Finspångs-, Norrköpings-, Söderköpings- och samt Valdemarsviks kommun kring frågor som berör palliativa vård.  Syftet med att samverka kring palliativ vård är att leda, inspirera, stödja, utbyta erfarenheter och följa upp det palliativa arbetet i respektive verksamhet tillsammans och gemensamt föra den palliativa arbetsprocessen framåt.

Samverkansgruppens mål är att utvecklas och stärka förutsättningarna inom den palliativa vården, att det palliativa arbetet ska utgå från evidensbaserade arbetsmetoder samt att den palliativa vården ska vara av hög kvalitet.