Palliativ Samverkan Östra Östergötland

För att kunna bedriva god palliativ vård krävs kunskap och engagemang. Målet med palliativa ombud är att tillsammans med lokala kontaktpersoner tydliggöra, förbättra, utveckla och kvalitetssäkra den palliativa vården i livets slutskede.

Till palliativa ombud kan sjuksköterskor, arbetsterapeuter och fysioterapeuter/sjukgymnaster verksamma i kommunerna utses. Dessa utser i samråd med verksamhetschef och/eller enhetschef lokala kontaktpersoner som får ett personligt uppdrag.