Hemsjukvård

Den som av hälsoskäl inte kan ta sig till vårdcentral eller mottagning inom öppenvården, men behöver få hälso- och sjukvård, kan få det i hemmet. Det är då kommunen som utför insatserna. Den som kan ta sig till vårdcentral och mottagning får hälso- och sjukvårdsinsatser av Region Östergötland.

Kommunal hälso- och sjukvård består bland annat av:

  • hemsjukvård
  • rehabilitering
  • hjälpmedelsförskrivning

Hjälpen omfattar dig som är i behov av insatser och bor:

  • i ordinärt boende
  • på vård- och omsorgsboende
  • i boende med särskild service
  • i servicebostad

eller:

  • deltar i dagverksamhet
  • har personlig assistans
  • får hjälp via socialpsykiatrin.

Personal

Vi som arbetar inom kommunens hemsjukvård är distriktssköterskor, sjuksköterskor, undersköterskor samt arbetsterapeuter och fysioterapeuter. Medarbetarna inom hemsjukvården samarbetar med kommunens omvårdnadspersonal inom hemtjänst, vård och omsorgsboende samt verksamheter för personer med funktionsnedsättning utifrån dina behov.

Kostnad för hemsjukvård

Hembesöken är avgiftsbelagda men ingår i den kommunala maxtaxan. Hembesök utförd av legitimerad personal, såsom sjuksköterska, arbetsterapeut och fysioterapeut är 100 kr/besök, max 400 kr/månad. För besök av hemtjänstpersonal med delegation/instruktion gäller hemtjänsttaxa inom Valdemarsviks kommun.

Rehabilitering

Har du frågor kring rehabilitering eller vill komma i
kontakt med en arbetsterapeut eller fysioterapeut/sjukgymnast
ber vi dig ringa på vår ärendetelefon.
Telefontiden är vardagar mellan kl 08.00 – 09.00
Telefonnummer: 0123 – 193 34

Återlämning av hjälpmedel

Om du inte längre behöver ditt hjälpmedel ska det lämnas tillbaka. Gör rent hjälpmedlet och lämna det till hemsjukvården. Efter att ett hjälpmedel lämnats åter rekonditioneras hjälpmedlet och kan då lämnas till någon annan i länet som har behov av hjälpmedel.

Återlämning sker till Bäckadalsgatan 1, 615 32 Valdemarsvik

Vill du veta mer om hemsjukvården är du välkommen att höra av dig.