Patientförsäkring i kommunal hälso- och sjukvård

Patientskada är en personskada som uppstått genom någon av de situationer som beskrivs i
6 § patientskadelagen enligt följande:

  1. undersökning, vård, behandling eller liknande åtgärd
  2. fel i eller felaktig hantering av sjukvårdsutrustning
  3. felaktig diagnos
  4. överföring av smittämne som lett till infektion i samband med undersökning, vård, behandling eller liknande åtgärd
  5. olycksfall i samband med undersökning, vård, behandling eller liknande åtgärd eller under sjuktransport eller i samband med brand eller annan skada på vårdlokaler eller utrustning
  6. ordination av läkemedel i strid med föreskrifter.

Så anmäler du skada

Du som har drabbats av en patientskada hos Valdemarsviks kommun har möjlighet att vända dig direkt vårt försäkringsbolag Kommunassurans, men du har också möjlighet att be kommunen att hjälpa dig med att anmäla skadan. Kontaktuppgifter till Kommunassurans och Valdemarsviks kommun finns i rutan ”Kontakt” här intill.