Klagomål och synpunkter (kommunal hälso- och sjukvård)

Hälso- och sjukvården arbetar aktivt med att förebygga vårdskador – synpunkter och klagomål från patienter och närstående är en viktig del i detta arbete.

Synpunkter eller klagomål kan vara allt från irriterande småstrul till allvarliga negativa händelser men också glädjefyllda upplevelser i kontakten med kommunens hälso- och sjukvård. För att förhindra misstag i vården arbetar hälso- och sjukvården aktivt med att förebygga vårdskador.

I det förebyggande arbetet är dina erfarenheter viktiga för oss, både ris och ros. Därför uppmuntrar vi dig till att lämna in synpunkter och klagomål.

Vart kan jag som patient eller anhörig vända mig om jag inte är nöjd med vården?

Vård- och omsorg bygger på ett respektfullt och ömsesidigt förtroende. Det är bra att ta en första kontakt med berörd personal om du inte nöjd med bemötande, har synpunkt eller klagomål på verksamheten. Det kan finnas enkla förklaringar till det inträffade.

Du kan även vända dig till ansvarig enhetschef eller legitimerad personal. Det är oftast verksamheten som bäst kan förklara vad som hänt och vidta åtgärder för att det inte ska hända igen. Du kan vara anonym om du vill, men tänk på att du inte kan få någon återkoppling då.

Patientnämnden

Om ni inte tillsammans kan klara ut frågan kan du vända dig till patientnämnden.
Du hittar kontaktuppgifter via länken.