Sammanhållen journalföring

Nu finns nya möjligheter för vården att få ta del av dina uppgifter.

Patientjournal

Hur du mår är summan av många faktorer. Ju mer vi inom vården känner till om dig, desto snabbare och bättre vård kan vi ge. Det är därför vi har journaler.

I journalerna finns hela din vårdhistoria samlad. Men journalerna finns inte samlade i vården. Vård som du fått hos en vårdgivare syns inte per automatik hos en annan.

Tack vare Patientdatalagen är det möjligt för flera vårdgivare att läsa uppgifter i dina journaler. Så att den du möter kan få tillgång till alla relevanta uppgifter om dig. Oberoende av vilken region, kommun eller privat vårdgivare du söker vård hos.

Det kallas sammanhållen journalföring. Syftet är att vi enklare ska kunna se hela din vårdhistoria. Så att du snabbt kan få god och säker vård.

På dina villkor

Med sammanhållen journalföring kan den som vårdar dig se vilken vård du fått tidigare. Direkt. Och om du till exempel är överkänslig mot något, eller äter en medicin som inte bör kombineras med andra mediciner.

Det är bara vårdpersonal som har en patientrelation med dig som får ta del av uppgifterna i dina journaler. Och han eller hon måste först fråga dig och få ditt samtycke.

Du har möjlighet att spärra dina uppgifter för andra vårdgivare, hur länge du vill att spärren ska finnas avgör du. Du kan begära att en spärr tas bort när som helst. Du bestämmer.

Bättre helhet

Sammanhållen journalföring införs nu successivt över hela Sverige. Ja, hos flera regioner, kommuner och privata vårdgivare är det redan verklighet.

Du själv behöver inte göra någonting. Inte nu. Men nästa gång du har kontakt med vården, kan sjuksköterskan, arbetsterapeut, fysioterapeut eller annan vårdpersonal fråga dig om ditt samtycke till att ta del av dina journaluppgifter.

Du har rätt att stå utanför sammanhållen journalföring. Då ansvarar du själv för att informera om vad vårdpersonalen behöver veta för att kunna ge dig god och säker vård.

Valdemarsviks kommun hälso- och sjukvård har en journal där det skrivs om den vård du får genom t ex hemsjukvård eller om du bor på äldreboende. Genom sammanhållen journalföring kan nu andra vårdgivare läsa delar av den journalen