Krisberedskapsveckan

Krisberedskapsveckan är en årlig informationskampanj som ska öka människors motståndskraft inför samhällskriser och ytterst krig. Det finns tre återkommande mål med Krisberedskapsveckan:
  • att fler privatpersoner reflekterar över hur de kan lösa vardagen vid kris och krig
  • att fler privatpersoner skaffar sig en egenberedskap
  • att den lokala riskkommunikationen utvecklas.

Krisberedskapsveckan fortsätter alltså att att signalera huvudbudskapet att varje människa är en viktig resurs i vårt lands samlade förmåga att möta olika hot.

År 2021 genomförs den under vecka 39, (27 september – 3 oktober).

Tema 2021: Demokrati

Under krisberedskapsveckan uppmärksammar MSB, Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap, att Sverige i år firar 100 år av demokrati. Demokratitemat under krisberedskapsveckan utgår från att Sveriges motståndskraft börjar med varje människas eget engagemang i det lilla.

Årets kampanj uppmärksammar även våra skyddsvärden, exempelvis Sveriges frihet och självständighet, och hur var och en av oss kan bevara värdena genom våra vardagshandlingar. Arbetet med Sveriges beredskap handlar ju ytterst om att vi ska få fortsätta leva i ett öppet och demokratiskt land.

Tävling 2021

I Valdemarsviks kommun deltar vi i den nationella krisberedskapsveckan. I år bidrar vi till att uppmärksamma vikten av din egen krisberedskap genom en tävling. Priset består av en krislåda med viktiga och bra saker i händelse av kris.

Du deltar genom att följa denna länk och svara på några korta frågor i ett formulär. Till din hjälp finns skriften “När krisen eller kriget kommer” som MSB har skickat hem till alla hushåll. Saknar du skriften finns den även här på vår hemsida i digitalt format.

De personuppgifter du lämnar i tävlingsformuläret används enbart för att vi ska kunna kontakta dig om du vinner tävlingen. Efter att tävlingen avgjorts raderas alla uppgifter.