Motioner

Ledamöter i kommunfullmäktige kan väcka ärenden genom att lämna in motioner till fullmäktige.
Motionerna bereds av tjänstemännen och bör vara beredda så att beslut kan fattas inom ett år från det tillfälle motionerna lämnades in.

Motionen ska vara skriftlig.

Här nedan ser du vilka pågående motioner som finns och som inte redan tagits upp till behandling. Du ser också vilka som har lämnat in motionen. För att se motionen i sin helhet, tryck på motionens titel så öppnas den som PDF-fil.