Valdemarsviks kommuns logotyp
Verktyg
Du är här: Politik

Politik och påverkan

Vacker vy över Valdemarsviken

Här finns information som rör demokrati och politik. Du kan hitta uppgifter om hur kommunen styrs och om vem som styr. Du kan som medborgare på många olika sätt ta del av vad kommunen arbetar med och vad kommunfullmäktige och alla nämnder bestämmer. Du kan också påverka genom att lämna synpunkter genom att till exempel skicka in synpunkter och förslag.

Under rubriken "Så styrs Valdemarsvik" kan du hitta vilka politiker som sitter i de olika nämnderna. Du kan se vad nämnderna kommer att ta upp på sina sammanträden och läsa om vilka beslut politikerna har fattat. 

Under rubriken "Protokoll och kallelser" hittar du det senaste årets protokoll samt de senaste kallelserna.
Sidan uppdaterad den 15 november 2017 Skicka kommentar

Valdemarsviks Kommun 615 80 VALDEMARSVIKTel: 0123-191 00Fax: 0123-191 04

Besöksadress: Storgatan 37. Skicka E-post till kommunen: