Naturreservat

I Valdemarsviks kommun finns 21 naturreservat där unika miljöer skyddas. Naturreservaten finns spridda runt om i kommunen, och ett av dem – Vikasgrunden – ligger under vattenytan. De allra flesta går bra att besöka året om, men i vissa av naturreservaten finns särskilda bestämmelser som du som besökare måste respektera. Du kan läsa mer om vad som gäller på respektive naturreservats sida, genom att klicka på bilderna nedan länkas du vidare till våra gröna kommunsidor.

21 unika naturreservat – läs mer på våra kommunsidor