Tänk på allemansrätten

Allemansrätten gör att vi alla har tillgång till naturen, men där ingår såväl rättigheter som skyldigheter. Det innebär att ta ansvar för natur och djurliv och visa hänsyn mot markägare och andra besökare. Om du vill läsa mer om allemansrätten och vad som gäller i olika sammanhang kan du klicka på bilderna nedan. Då länkas du till Naturvårdsverkets hemsida.

Läs mer om allemansrätten