Vreta Kluster

Vreta Kluster är en företagspark, en mötesplats och en utvecklingsarena för de gröna näringarna, dvs för alla de som arbetar inom jordbruk, skogsbruk, energi, mat och närliggande branscher.

Vi erbjuder nätverk och kontakter inom forskning, företag och finansiering samt support för affärsutveckling och tillämpning. Kort och gott skapar vi möjligheter för regionens och landets tillväxt inom de gröna näringarna.

Läs mer om Vreta Kluster här.