Företagsjouren

När ett företag hamnar i akut kris kan stöd och hjälp behövas för att ta sig ur krisen och för att få företaget att leva vidare och utvecklas.

Akut kris behöver inte vara av ekonomisk art. Det kan handla om hastig förändring av ägarstrukturen, problem av personlig karaktär som påverkar företaget eller något av helt annan karaktär men som drabbar dig som företagare.

Region Östergötland erbjuder det stödet genom Företagsjouren som bemannas av rådgivare med många års erfarenhet. Läs mer eller kontakta Företagsjouren här.