Utveckling

En fortsatt stark och uthållig utveckling av näringslivet, skärgården och landsbygden är avgörande för Valdemarsviks kommun och framtiden här därför finns både näringslivsutvecklare och skärgårdsutvecklare i kommunen.

Näringslivsutveckling

Näringslivsutvecklaren arbetar med företagsservice och är din lots in till kommunens alla sektorer. Det näringslivsutvecklaren inte själv kan svara på kan hon lotsa dig vidare till eller samordna med berörda sektorer eller myndigheter genom så kallad ”företagslotsning”. Näringslivsutvecklaren avser vara lyhörd för näringslivets behov, bl a genom företagsbesök och genom att skapa forum för dialog och delaktighet mellan kommun och näringsliv.

Näringslivsutvecklaren arbetar också med frågor som mer långsiktigt bidrar till att skapa förutsättningar för tillväxt t ex förutsättningar för nya etableringar, exploateringar och fysisk utveckling på platsen utifrån politikens vision om kommunens framtid.

Utöver detta arbetar hon också med besöksnäringen för att få fler besökare till Valdemarsvik under alla säsonger och skapa attraktiv bild av vår vackra plats genom platsmarknadsföring och inblandning i lokala evenemang, friluftsliv och leder.

Samverkan är viktigt. Tillsammans kan företagare, föreningar, kommunen och alla invånare hjälpas åt att göra vårt samhälle ännu bättre. Med bra företagsklimat kan vi skapa en solid grund för morgondagens välfärd och ge fler möjlighet att göra verklighet av sina visioner och idéer för framtiden.

I vår näringslivsstrategi har vi tre prioriterade områden som vi arbetar aktivt kring. Välkommen att läsa mer här: Näringslivsstrategi

Skärgårdsutveckling

Skärgården är ett populärt turistmål och friluftsområde, men också en plats där människor lever, bor och verkar. Till skärgården räknas både öar och fastland där natur och kultur är präglat av havet. Målet är att skärgården ska ha en yrkesverksam och åretruntboende befolkning. Skärgården en prioriterad del inom regionens arbete med landsbygdsutveckling.

Region Östergötland är aktiva i Skärgårdsrådet Östergötland och Småland som arbetar för en levande och hållbar skärgård. Skärgårdsrådet är ett forum för ömsesidig information och för samverkan mellan företrädare för skärgårdsbefolkningen, skärgårdskommunerna, Norrköping, Söderköping, Valdemarsvik, Västervik, Oskarshamn och Mönsterås, Region Östergötland, Regionförbundet i Kalmar län och Länsstyrelserna i Östergötland och Kalmar län i skärgårdsfrågor.

Skärgårdsrådet samverkar kring skärgårdsfrågor och tar fram policy och strategier i viktiga utvecklingsfrågor. Rådet tar initiativ till åtgärder som ökar möjligheterna att bo och verka i skärgården och som leder till att skärgården värnas som natur- och kulturmiljö.

Region Östergötland har tillsammans med skärgårdskommunerna en skärgårdsutvecklare som arbetar med utvecklingsfrågor på plats ute i skärgårdsområdet.

Välkommen att kontakta oss!