FramtidsFrön

Framtidsfröns mål är att främja samverkan mellan klassrum och omvärld genom entreprenörskap. Det gör vi genom att träffa elever och prata med dem om deras passioner, drivkrafter och förväntningar på framtiden.

Valdemarsviks kommun använder sig bland annat av FramtidsFrön för att utbilda ungdomar i entreprenörskap.