Näringslivsrådet

Näringslivsrådet i Valdemarsviks kommun arbetar för samverkan och kommunikation mellan politik, kommun och näringsliv med syftet att utveckla Valdemarsviks kommuns näringsliv.

Rådet träffas minst 4 gånger per år. Värdskap, tid och plats för rådets möten varierar. Näringslivsutvecklaren är sammankallande till mötena. Nedan kan du ta del av mötesprotokoll från tidigare möten. Medlemmarna utgörs av föreningsrepresentanter från LRF, Företagarna och turistföreningen, samt företagare från en mångfald av branscher och orter i kommunen.

Idag består näringslivsrådet av följande personer:

 • Jenny Elander Ek (C) kommunalråd.
 • Per Hollertz (M) oppositionsråd.
 • Sarah Åkerblom, näringslivsutvecklare.
 • Karl Öhlander, kommundirektör.
 • Jan-Peder Dareus, Japeda Consulting AB (föreslagen ordförande)
 • Albert Harrysson, Harryssons Väg & Byggnad
 • Vilma Johansson, Hårlagret 1
 • Peter Ingemarsson, Nordic Brass
 • Eva-Lena Svensson, Hemma hos Elsa
 • Johan Lefvert, Vikens Tak & Plåt.
 • Håkan Eriksson, Valdemarsviks Sparbank.
 • Isabelle Wikner, Fogelvik Fastigheter.
 • Tor Sandström, Turistföreningen.
 • Gustav Eriksson, Företagarna.
 • Tobias Karlsson, Lantbrukarnas Riksförbund.

Har du något du vill att vi tar upp i näringslivsrådet?
Välkommen att kontakta näringslivsutvecklaren eller (föreslagen) ordförande Jan-Peder Jan-Peder Dareus: janpeder.dareus@telia.com

Obs – det pågår en omdaning av näringslivsrådet med nya riktlinjer och nya medlemmar är under diskussion. Se förslaget och minnesanteckningar från senaste mötet här.

Nästa näringslivsråd den 27 oktober 2022.