Näringslivsrådet

Näringslivsrådet i Valdemarsviks kommun arbetar för samverkan och kommunikation mellan politik, kommun och näringsliv med syftet att utveckla Valdemarsviks kommuns näringsliv.

Rådet träffas minst 4 gånger per år. Värdskap, tid och plats för rådets möten varierar. Näringslivsutvecklaren är sammankallande till mötena. Nedan kan du ta del av mötesprotokoll från tidigare möten. Medlemmarna utgörs av föreningsrepresentanter från LRF, Företagarna, NyföretagarCentrum och turistföreningen samt företagare från en mångfald av branscher och orter i kommunen.

Har du något du vill att vi tar upp i näringslivsrådet?
Välkommen att kontakta någon av personerna i rådet!

Näringslivsråd 2023 planeras följande datum och tider

1 feb kl 17-20
1 juni kl 17-20
31 aug kl 17-20
30 nov kl 17-20