Näringslivsrådet

Näringslivsrådet i Valdemarsviks kommun arbetar för samverkan och kommunikation mellan politik, kommun och näringsliv med syftet att utveckla Valdemarsviks kommuns näringsliv.

Rådet träffas 4-5 gånger per år. Värdskap, tid och plats för rådets möten varierar. Näringslivsutvecklaren är sammankallande till mötena. Nedan kan du ta del av mötesprotokoll från tidigare möten. Medlemmarna utgörs av föreningsrepresentanter från LRF, Företagarna och turistföreningen, samt företagare från industrin, bygg/hantverk, fastighetsbolag, bank och politiker och tjänstemän från Valdemarsviks kommun.

Idag består näringslivsrådet av följande personer:

 • Jenny Elander Ek (C) kommunalråd.
 • Per Hollertz (M) oppositionsråd.
 • Sarah Åkerblom, näringslivsutvecklare.
 • Karl Öhlander, kommundirektör.
 • Johan Lefvert, Vikens Tak & Plåt.
 • Håkan Eriksson, Valdemarsviks Sparbank.
 • Christer Hultgren, Cutting Metal Works.
 • Isabelle Wikner, Fogelvik Fastigheter.
 • Thomas Ehk, Turistföreningen.
 • Björn Johnsson, Företagarna.
 • Tobias Karlsson, Lantbrukarnas Riksförbund.

Vill du vara en del av näringslivsrådet eller veta mer om arbetet? Välkommen att kontakta näringslivsutvecklaren.

Obs – det pågår en omdaning av näringslivsrådet med nya riktlinjer och nya medlemmar är under diskussion. Se förslaget och minnesanteckningar från senaste mötet här.