Näringslivsrådet

Näringslivsrådet i Valdemarsviks kommun arbetar för samverkan och kommunikation mellan politik, kommun och näringsliv med syftet att utveckla Valdemarsviks kommuns näringsliv.

Rådet träffas minst 4 gånger per år. Värdskap, tid och plats för rådets möten varierar. Näringslivsutvecklaren är sammankallande till mötena. Nedan kan du ta del av mötesprotokoll från tidigare möten. Medlemmarna utgörs av föreningsrepresentanter från LRF, Företagarna, NyföretagarCentrum och turistföreningen samt företagare från en mångfald av branscher och orter i kommunen.

Idag består näringslivsrådet av följande personer:

 • Jan-Peder Dareus, Japeda Consulting AB (ordförande)
 • Jenny Elander Ek (C) kommunalråd
 • Per Hollertz (M) oppositionsråd
 • Sarah Åkerblom, näringslivsutvecklare
 • Karl Öhlander, kommundirektör
 • Nina Karlsson, Turistföreningen
 • Björn Johnsson, Företagarna
 • Åke Rolf, NyföretagarCentrum Söderköping Valdemarsvik
 • Tobias Karlsson, Lantbrukarnas Riksförbund
 • Håkan Eriksson, Valdemarsviks Sparbank
 • Albert Harrysson, Harryssons Väg & Byggnad
 • Vilma Johansson, Hårlagret 1
 • Peter Ingemarsson, Nordic Brass
 • Eva-Lena Svensson, Hemma hos Elsa
 • Johan Lefvert, Vikens Tak & Plåt
 • Isabelle Wikner, Fogelvik Fastigheter
 • Tor Sandström, Optikern i Vika

Har du något du vill att vi tar upp i näringslivsrådet?
Välkommen att kontakta någon av personerna i rådet!

Näringslivsråd 2023 planeras följande datum och tider

1 feb kl 17-20
1 juni kl 17-20
31 aug kl 17-20
30 nov kl 17-20