Turistföreningen Visit Valdemarsvik

Turistföreningen Visit Valdemarsvik är en paraplyorganisation för besöksnäringen i Valdemarsviks kommun. Föreningen har till huvudsakligt ändamål att främja utveckling och samverkan mellan medlemmarna och med regionala samarbetspartners. Föreningen skall primärt verka inom områden som har betydelse för turismen i Valdemarsviks kommun.

Styrelsen

Ordförande/kassör                   Thomas Ekh                                  MediaTrio AB

Vice ordförande                         Krister Eriksson                           Fyrudden

Ledamot                                        Michael Carlsson                        Kustcamp Ekön

Ledamot                                        Tor Sandström                            Optikern i Vika

Ledamot                                        Cia Lindkvist Stéen                    Havsstugan

Ledamot                                        Sofie Olsson                                 Idas syster Sofie

Suppleant                                     Elisabeth Ljungstorp                 Lissas Skafferi

Suppleant                                     Göran Trysberg

Välkommen att läsa mer på turistföreningens Facebooksida, här!