Turistföreningen Visit Valdemarsvik

Turistföreningen Visit Valdemarsvik är en paraplyorganisation för besöksnäringen i Valdemarsviks kommun. Föreningen har till huvudsakligt ändamål att främja utveckling och samverkan mellan medlemmarna och med regionala samarbetspartners. Föreningen skall primärt verka inom områden som har betydelse för turismen i Valdemarsviks kommun.

Styrelse 2021/2022

Thomas Ekh, Ekubator AB, ordförande
Krister Eriksson, Fyrudden, vice ordförande
Tor Sandström, Optikern i Vika, kassör
Nina Karlsson, Tyrni Restaurang, sekreterare
Michael Carlsson, Kustcamp Ekön, ledamot
Magnus Lindkvist, Skärgårdskompaniet, ledamot
Cia Lindkvist Steén, Havsstugan, ledamot
Christian Swanson, Ostkustenkajak, suppleant
Göran Trysberg, suppleant

Välkommen att läsa mer på turistföreningens Facebooksida, här!