Skill

Vi har ett tydligt uppdrag från våra ägare; att skapa nytta och tillväxt för industrin. För att göra det krävs kontinuitet, kompetens och resurser. Det har vi tack vare den återinvestering som våra ägare varje år avsätter.

Med hjälp av vår stora förståelse för industrins behov och framtida utmaningar genomför vi projekt, aktiviteter och utbildningar med målet att ge både kort- och långsiktig effekt på våra kunders och ägares konkurrenskraft. Den konkurrenskraften måste vara stark för att locka till sig nya medarbetare likväl som nya affärer. Vissa delar kan vi på Skill göra själva, men oftast krävs det samarbete, nätverk och gemensamma krafter för att lyckas.

På Skill vill vi verka för att uppdatera bilden av industrin. Vi vet att industrin rymmer många av framtidens häftigaste karriärmöjligheter, inte minst för den som vill vara med att lösa viktiga samhällsutmaningar med hjälp av ny teknik. Men fler behöver få veta, få känna och få se. Att jobba med Code Summer Camp, lovaktiviteter, Industridag Östergötland, Robotlyftet och att få erbjuda kompetensutveckling för befintligt anställda är smakprov på det vi gör. Vi utvecklar talanger och regionens industri helt enkelt.

Läs mer om Skill här.