Östsvenska Handelskammaren

Östsvenska Handelskammaren bidrar med expertkunskap, kvalificerade konsulttjänster och utbildningar som utvecklar dina affärer.

Vi ger dig nya kontakter, nätverk och inspirerande mötesplatser så att du kan utveckla dina affärer, din organisation och ditt ledarskap. Vi driver de näringspolitiska frågorna som skapar bättre förutsättningar för regional attraktivitet, företagande och positiv samhällsutveckling. Vi är politiskt obundna, arbetar för ökad tillväxt och bidrar till våra medlemmars affärer – lokalt, regionalt och globalt.

Läs mer om Östsvenska Handelskammaren.