Studentarbeten LiU

Har du olösta problem, tankar och idéer eller har ditt företag en uppgift som inte har hunnits med?

Att anlita universitetsstudenter under utbildning ger er möjlighet att få mindre uppgifter eller undersökningar utförda och få del av den senaste kunskapen och kompetensen. Samtidigt knyter företaget kontakter med studenter som kan bli framtidens nya medarbetare.

På Linköpings Universitets websida www.studentuppdrag.se finns utförlig information om hur man gör, inom vilka områden man kan anlita studenter och vilka anmälningstider som gäller.

Har du tankar om ett studentuppdrag eller vill veta mer, kontakta Pär Westrin via e-post: par.westrin@liu.se eller per telefon 013-28 89 39