Unitalent Linköpings Universitet

Unitalent förmedlar tjänster baserade på kompetens från forskare och studenter vid LiU.

Unitalent ägs av Linköpings universitet via LiU Holding AB vars syfte är att vara en drivande och förvaltande del i att få kunskapen från universitetet till nytta.

Vi arbetar i tätt samarbete med våra systerbolag LEAD och LiU Invest och strävar även efter att vara en viktig och naturlig del i koncernens uppdrag att skapa framgångsrika, kunskapsintensiva tillväxtbolag.

Läs mer om Unitalent här.