Almi

Almi erbjuder tre typer av tjänster: affärsutveckling, lån och riskkapital. De är experter på affärsutveckling och det erbjuds nästan ständigt olika utbildningar och nätverksgrupper för affärsutveckling. Kostnaden för rådgivning är relativt låg då den är subventionerad från stat och region. Att ta företagslån via Almi innebär ofta något högre ränta eftersom de erbjuder lån med lägre säkerhet för att företag som vill och vågar satsa på nya innovationer och utveckling ska ha möjlighet att låna kapital för att göra just det.

Almi Företagspartner AB ägs av staten och är moderbolag i en koncern med 16 regionala dotterbolag och underkoncernen Almi Invest. De regionala dotterbolagen ägs till 51 procent av moderbolaget och till 49 procent av regionala ägare och erbjuder lån och affärsutveckling. Almi Invest AB ägs till 100 procent av moderbolaget och bedriver riskkapitalverksamhet.

Läs mer om Almi här.